29.5.2020 Uutiset

Muutosturvan avulla kohti uutta uraa

Valmennuskeskus Public on mukana laajassa muutosturvapalveluverkostossa tarjoamassa yksilöllistä uravalmennusta lomautetuille ja irtisanotuille. Muutosturvapalveluverkosto toimii samalla periaatteella kuin esimerkiksi lounas- ja liikuntasetelit. Irtisanomistilanteessa työnantaja lataa ko. henkilölle lakisääteisen summan muutosturvasaldoa, jota henkilö voi käyttää tarvitsemiinsa muutosturvapalveluihin. Uravalmennus on tarkoitettu etenkin henkilöille, jotka kaipaavat ohjausta uramahdollisuuksien kartoittamiseen ja työnhakuun. Osallistujalla on valmennuksen jälkeen selkeä kuva omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan sekä osaaminen siitä, miten niistä on hyötyä työnhaussa ja työelämässä.

Sisältö räätälöidään täysin osallistujan mukaan.

Valmennuksen toteutustapa:

  • Henkilökohtainen osaamiskartoitus ja tavoitteiden asettaminen (kahden tunnin henkilökohtainen tapaaminen)
  • Osaamiskartoituksen jälkeen palvelussa on neljä henkilökohtaista uraohjaustapaamista uravalmentajan kanssa (1,5 tuntia). Oma henkilökohtainen uravalmentaja on myös tavoitettavissa tapaamisten välillä.

Palvelun yleisimmät sisällöt:

  • työnhaun asiakirjat
  • piilotyöpaikkojen löytäminen
  • video-CV:n tekeminen
  • videohaastattelu
  • oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
  • oman osaamisen markkinointi
  • nykyaikaiset työnhaun kanavat ja sosiaalinen media työnhaussa
  • Saat käyttöösi Valmennuskeskus Publicin laajat työnhaun ja urasuunnittelun verkkomateriaalit

Lisätietoa muutosturvaverkostosta löytyy osoitteesta www.muutosturvaverkosto.fi

Uutiset