13.4.2022 Uutiset

Täsmätyö.fi- palvelun lanseeraus

Eezy Työllisyyspalvelujen tuottama uusi Täsmätyö.fi -palvelu lanseerataan 13.4.2022. Täsmätyö.fi tarjoaa kattavasti työkyvyn varhaisen tuen, työkykyriskien ennakoinnin ja merkityksellisen työn kokemuksen lisäämisen palveluja yritysasiakkaille.

Eezy Työllisyyspalveluilla on huomattu kasvava tarve työkykyyn liittyville palveluille, ja erityisesti työkyvyn varhaiselle tuelle yrityksissä. Työelämän ja kuntoutuksen asiantuntijana Eezy Työllisyyspalveluille on ollut luonnollinen jatkumo kehittää palveluja työkyvyn tukemiseksi yrityksissä.

Täsmätyö tarkoittaa työn ja työkyvyn yhteensovittamista, jonka lähtökohtana on aina työntekijän yksilöllinen tilanne. Tavoitteena on työelämän jatkuminen ja merkityksellisen työn tekeminen työkyky huomioiden. Työllä on toimintana suuri merkitys ihmiselle ja työ voi toimia oikein järjestettynä myös kuntouttavana ja voimauttavana tekijänä. Siksi työtä kannattaa jatkaa oman työkyvyn puitteissa mahdollisimman pitkälle. Monesti työn ja työkyvyn yhdistämiseen tarvitaan valmennuksellista ja kuntoutuksellista osaamista ja sen onnistumiseksi asiantuntijan käyttäminen kannattaa.

Täsmätyön edistäminen yrityksissä tarkoittaa varhaisen tuen palvelujen merkityksen ymmärtämistä, valmiutta tunnistaa työkyvyn aleneman riskiä ja kykyä muodostaa keskustelulle avoin ja luottamuksellinen työyhteisö. Siksi Täsmätyö.fi tarjoaa myös työyhteisön toimintaa kehittäviä palveluja.

Tutustu Täsmätyö.fi -palveluun: www.tasmatyo.fi

Tiedustelut:

Riina Lamminkari

Projektipäällikkö

Täsmätyö.fi

Eezy Työllisyyspalvelut

riina.lamminkari@valmennuskeskus.fi

050 5764163

Uutiset