15.3.2024 Uutiset

Työ-SIB mahdollistaa aidosti henkilökohtaisen valmennuspalvelun

Työ-SIB on tulosperusteinen työllistämisohjelma, jonka päätavoitteena on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään vuosien 2020-2025 aikana. Eezy Työllisyyspalvelut on mukana Työ-SIBissä yhtenä palveluntuottajana. Kokemukset hankkeesta ovat olleet erittäin positiivisia!

Eezy Työllisyyspalvelut toteuttaa palvelua Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Työ-SIBin asiakkaat valitaan satunnaisotannalla TE-toimistoissa ja kutsutaan infotilaisuuteen, jossa kerrotaan lisää ohjelmasta ja sen mahdollisuuksista. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Yksilövalmennusta ja webinaareja

Työ-SIB-palvelu on pääasiassa yksilövalmennusta. Vuonna 2023 Eezy Työllisyyspalveluissa otettiin lisäksi kokeiluun asiakkaille tarjotut vapaaehtoiset, noin kerran kuukaudessa järjestettävät, webinaarit. Niissä käsitellään erilaisia työnhakuun liittyviä teemoja, kuten esimerkiksi LinkedIn ja Tekoäly työnhaussa. Webinaarit otettiin hyvin vastaan, ja niitä jatketaan tänäkin vuonna.

Palvelupäällikkö Sanna Voutilainen on toiminut Työ-SIBissä uravalmentajana ja palvelua Eezy Työllisyyspalveluissa koordinoivana henkilönä Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2020 alkaen.

”Kokemukset sekä toteuttajan, asiakkaiden että TE-hallinnon näkökulmasta ovat erittäin positiivisia. Tässä hankkeessa palveluntuottajalla on ns. ”vapaat kädet” toteuttaa palvelua. Tämä mahdollistaa aidosti henkilökohtaisen ja juuri asiakkaan tarpeita vastaavan valmennuksen. Lisäksi palvelun vapaaehtoisuus on koettu sekä asiakkaiden että palveluntuottajan puolelta erittäin positiivisena asiana” Sanna Voutilainen kertoo.

”Ohjelma jatkuu vuoden 2025 loppuun asti, joten vielä on hyvin aikaa saada lisää hienoja onnistumisia ja auttaa useita asiakkaita kohti heidän tavoitettaan.”

Asiakkailta positiivista palautetta

Asiakkaat ovat kokeneet palvelun hyödylliseksi.

”Erityisesti kiitosta on tullut palvelun henkilökohtaisuudesta ja siitä, että kaikki ns. ”pakollinen” on riisuttu pois eli valmennuksessa on pystytty keskittymään niihin asioihin ja teemoihin, jotka hyödyttävät asiakasta ja vievät häntä eteenpäin kohti hänen tavoitettaan. Lisäksi hyvää palautetta on annettu mm. valmentajien ammattitaidosta, kohtaamisen taidoista, ratkaisukeskeisyydestä ja tsemppaavasta sekä eteenpäin vievästä työotteesta”, Voutilainen iloitsee.

Työ-SIBissä on korkea vaikuttavuusprosentti, ja myös Eezy Työllisyyspalveluiden valmennuksissa on saatu iloita lukuisista työllistymisistä ohjelmaan osallistuneiden keskuudessa.

”Ohjelma jatkuu vuoden 2025 loppuun asti, joten vielä on hyvin aikaa saada lisää hienoja onnistumisia ja auttaa useita asiakkaita kohti heidän tavoitettaan”, Sanna Voutilainen mainitsee.


Lue myös: Lars Miikki, 59, osallistui Työ-SIB-ohjelmaan ja löysi työpaikan sekä uutta suuntaa uralleen. Lue Miikin uratarina Uudenmaan TE-toimiston blogista!


Työ-SIB – tie takaisin työelämään

  • Työ-SIB on Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tulosperusteinen työllistämisohjelma (SIB, Social Impact Bond).
  • Hankkeen päätavoitteena on auttaa tuhansia pitkäaikaistyöttömiä työllistymään.
  • Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa ja jatkuu vuoden 2025 loppuun.
  • Tähän mennessä noin 2000 osallistujaa on jo työllistynyt ohjelman avulla.
  • Hanketta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, työllisyyden kuntakokeilujen, S-Pankin ja palveluntuottajien kanssa.
  • Eezy Työllisyyspalvelut on yksi viidestä hankkeen palveluntuottajasta.

Lue lisää Työ-SIB-ohjelmasta ja siihen hakemisesta: https://tyosib.fi

Uutiset