25.10.2023 Tarinat

Hyvän työn tarina: NUOTTI-valmentajat auttavat nuoria löytämään omia vahvuuksiaan

Nuorille suunnattu NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, jotka tarvitset tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Oma valmentaja auttaa työn tai opiskelupaikan hakemisessa, suunnitelmien selkiyttämisessä tai vaikka ihan arjen pyörittämisessä. Valmennustyö on parhaimmillaan hyvin palkitsevaa ja motivoivaa. Lue kolmen Eezy Työllisyyspalveluissa työskentelevän NUOTTI-valmentajan – Hannan, Pekan ja Anna-Riinan − kokemuksia työstään!

Hanna Hirvonen: tarvitaan aitoa kohtaamista ja pysähtymistä nuoren kanssa

Hanna Hirvonen toimii NUOTTI-valmentajana Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Hän on työskennellyt palvelussa usean vuoden ajan NUOTTI-valmennuksen pilotoinnista saakka, ja tänä aikana alueelle on ehtinyt muodostua tiivis moniammatillinen verkosto.

Työssä motivoivaa on sen monipuolisuus ja erilaiset asiakaskohtaamiset. Pääsee näkemään monenlaisia elämäntilanteita ja voi tarjota nuorelle tukea.

”Nuoren omat voimavarat eivät aina riitä, kun häntä siirretään luukulta luukulle. NUOTTI-valmennuksessa nuoren asioita hoidetaan kokonaisvaltaisesti,” Hanna kuvailee.

”Valmennuksessa oikeiden verkostojen löytyminen on hyvin tärkeää.”

Koulutukseltaan Hanna on yhteisöpedagogi (amk) sekä kasvatus- ja ohjausalan ammatillinen opettaja.

”Hyvä työ merkitsee minulle aitoa kohtaamista ja pysähtymistä nuoren kanssa. Sitä, että on oikeasti kiinnostunut nuoresta, eikä anna esimerkiksi asiakasmäärän luoda painetta kohtaamisiin”, Hanna korostaa.

”Voi olla, ettei kaikki heti selviä yhden valmennusjakson aikana − osa nuorista tuleekin myöhemmin takaisin valmennukseen. On esimerkiksi ensin ollut työkokeilussa, ja myöhemmin mietitään yhdessä opintojen aloittamista”, Hanna kertoo.

Jokainen nuori on omalla kohtaa polkuaan.

NUOTTI-valmentaja Hanna Hirvonen
Kuva: Aleksi Jalava / Ilta-Sanomat

Pekka Pudas: minua motivoi muutos, jonka näen nuorissa

Pekka Pudas aloitti työt NUOTTI-valmentajana toukokuussa 2023 Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hän on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja toiminut aiemminkin tehtävissä, joiden keskiössä on ollut asiakkaiden elämän muutokset ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet.

”NUOTTI-valmentajan työssä minua motivoi muutos, jonka näen asiakkaissa. Nuorten kanssa muutoksia voi tapahtua hyvinkin lyhyellä aikavälillä ja mahdollisuuksia on lukemattomia. On valtavan palkitsevaa nähdä, kun nuori löytää omia vahvuuksiaan tai mielenkiinnonkohteitaan ja alamme yhdessä rakentaa polkuja, joita pitkin nuori pääsee tavoitteisiinsa”, Pekka iloitsee.

Työpäivät ja asiakastapaamiset ovat vaihtelevia. Toisten nuorten kanssa voidaan jutellen selvittää omia arvoja tai mielenkiinnon kohteita, osan kanssa harjoitellaan sosiaalisia tilanteita lähtemällä kotoa ulos. Voidaan käydä tutustumassa kouluun tai vaikka kuntouttavaan työtoimintaan.

NUOTTI-valmentaja Pekka Pudas

”Valmennuksissa tykkään myös viedä nuoria ulos luontoon, se kun tuppaa
parantamaan mielialaa ihan itsestään.”

”Luonto on minulle tärkeä paikka, joten siinä samalla itsekin ikään kuin hyötyy työstään. Voimme tehdä valmennuksen aikana läsnäoloon ja itsensä tuntemiseen liittyviä harjoituksia luonnon helmassa”, Pekka kertoo.

Anna-Riina Aromaa: valmentajan työllä on selkeä tavoite

Anna-Riina Aromaa on työskennellyt valmentajana Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa vajaan parin vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on sosionomi (amk) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Valmentajan työssä kantavina teemoina ovat toivo, tulevaisuus ja asiakkaan omien voimavarojen sekä aidon itsen löytyminen.

”Työssäni parasta on se, että työllä on selkeä tavoite ja koen työn merkitykselliseksi nuorille. Nämä asiat myös motivoivat.”

”Innostavia asioita valmentajan vinkkelistä ovat esimerkiksi nuorille avautuvat mahdollisuudet ja saavutetut onnistumiset. Ensimmäinen tapaaminen uuden nuoren kanssa on aina hyvällä tavalla jännittävä, siinä hetkessä on mukana toivoa. Nuori on odottanut päätöstä ja on usein halukas suunnittelemaan polkuaan kohti tavoitetta”, Anna-Riina kuvailee.

Valmennuksia Anna-Riina toteuttaa niissä ympäristöissä, jotka palvelevat nuoria ja heidän tavoitteitaan.

”Voidaan olla nuoren kotona, kirjastossa, luonnossa, Ohjaamossa, oppilaitoksessa tai vaikkapa TE-toimistossa. Valmennuspaikat valikoituvat sen mukaan, mikä on se asia, jota nuoren polulla sillä hetkellä vahvistetaan. Luodaan verkostoja, harjoitellaan sosiaalisia tilanteita tai tutustutaan opiskelupaikkoihin”, Anna-Riina kertoo.

”Innostavaa on myös verkostotyö; erilaisiin nuorille ja nuorille aikuisille suunnattuihin palveluihin ja ammattilaisiin tutustuminen työn kautta. Meillä on myös hyvä ammattitaitoinen valmentajatiimi, mahdollisuus oppia uutta ja kannustava esihenkilö”, Anna-Riina listaa työnsä parhaita puolia.

NUOTTI-valmentaja Anna-Riina Aromaa

Miksi NUOTTI-valmennukseen kannattaa hakeutua?

Anna-Riina, Pekka ja Hanna kannustavat hakemaan mukaan NUOTTI-valmennukseen, koska siinä saa mahdollisuuden pohtia ja selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. On paljon erilaisia vaihtoehtoja ammatin tai opiskelupaikan suhteen, mutta valintojen tekeminen ei aina ole helppoa. Valmennuksessa nuori saa luoda verkoston, joka kantaa myös valmennuksen päätyttyä.

”Valmennuksessa annetaan tietoa ja ohjausta eri palveluista, joista nuori voi hyötyä. Sen aikana pääsee myös tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja toiveitaan ajan kanssa. Mahdollisuuksia on monia, mutta aina ne eivät ole itselle näkyvillä. NUOTTI-valmennuksen kautta saa hyvää ohjausta monille eri poluille”, Pekka selventää.

”Palaute valmennuksesta on ollut todella hyvää ja moni nuori on kokenut sen tuovan arkeen kaivattua ryhtiä ja rytmiä. Nuorilta vaaditaan myös aika suurta itseohjautuvuutta, kun vertaan tätä aikaa omaan nuoruuteeni. Kaikesta ei pidä selvitä yksin, vaan on ihan tosi ok, että rinnalla on aikuinen, joka tarpeen mukaan välillä kannustaa, välillä haastaa”, mainitsee Anna-Riina.

Tätä on NUOTTI-valmennus:

  • Kelan NUOTTI-valmennus on suunnattu 16–29-vuotiaille, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa tai tarvitsevat apua tulevaisuuden suunnitteluun.
  • Valmennus kestää viisi kuukautta ja on nuorelle maksutonta.
  • Oma valmentaja tukee tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä.
  • Valmennuksessa käydään läpi muun muassa elämäntilannetta, taitoja ja vahvuuksia.
  • Tapaamiset valmentajan kanssa onnistuvat vaikkapa lenkillä, kahvilassa tai luonnossa liikkuen.
  • Eezy Työllisyyspalvelut toimii NUOTTI-valmennuksessa palveluntuottajana.
Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta ja katso kaikkien valmentajien esittelyt!

Tarinat