23.8.2022 Tarinat

Eezy Työllisyyspalvelut maahanmuuttajien integroitumisen ja työllistymisen mahdollistajana

Eezy Työllisyyspalveluiden maahanmuuttajapalvelut toteuttavat monipuolisia koulutus- ja valmennuspalveluita seitsemällä ELY-alueella Suomessa. Vuonna 2022 tulemme toteuttamaan noin 160 000 opiskelijatyöpäivän verran monipuolisia palveluita maahanmuuttajille.

Tuottamiamme palveluitamme ovat muun muassa alkukartoitus, kielitestaus, asiantuntija-arvioinnit, kotoutumiskoulutus, koulutusta korkeakoulutetuille sekä valmennusta ja yksilöohjausta kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen aikaan. Tuotamme myös useita palveluita verkossa, jonka kautta mahdollistamme sujuvan ja joustavan osallistumisen palveluun tilanteissa, joissa muutoin esimerkiksi koulutuspaikka olisi kaukana.

Palveluidemme keskiössä on toiminnallisuus, vuorovaikutus, omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä opintoihin ja työelämään sijoittuminen. Tänä vuonna olemme käynnistäneet palvelut myös ukrainalaisille maahanmuuttajille. Heille tarjoamme myös omakielistä tukea kotoutumiseen, kielen oppimiseen ja nopeaan työllistymiseen.

Palveluidemme vaikuttavuus onkin yksi keskeinen osa maahanmuuttajapalveluitamme. Seuraamme palveluidemme vaikuttavuutta kaikissa tarjoamissamme palveluissa. Vuoden 2022 kuluessa huomattava osa opiskelijoistamme on siirtynyt ammatillisiin opintoihin ja työhön jo palvelun kuluessa. Uskommekin, että nopeat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään tuottavat todellista kotoutumista ja integroitumista.

Olemme valtakunnallinen paikallinen toimija. Paikallisten kouluttajiemme ammattitaidon ja toimintaympäristön tuntemuksen sekä Eezy Henkilöstöpalveluiden ja alueellisten kumppaneidemme kanssa tehtävän yhteistyön avulla varmistamme, että opiskelijoillamme on parhaat mahdolliset edellytykset ja tuki edetä kohti omia unelmiaan.

Tarinat