Eezympää työkykyä

Työkyvyn tuen palvelut yrityksille

Ennaltaehkäistynä työkykyä on helpompi ja joustavampi tukea ja siihen riittävät kevyet toimenpiteet. Tämä säästää työterveyskuluja ja alentaa sairauspoissaoloja. Eezy Työllisyyspalvelut tarjoaa yksilöllisiä ja motivoivia valmennuksia sekä kattavia työkyvyn tuen palveluja työssä onnistumiseen.

Kaikille soveltuvat matalan kynnyksen palvelut tarjoavat vaikuttavaa työuran ja hyvinvoinnin tukea.
Valitse alta teille soveltuva vaihtoehto, tai ota yhteyttä räätälöidyn ratkaisun laatimiseksi.

Valmentajaesittely: Satu Oljakka

Monipuolisen työelämäkokemuksen kerännyt valmentajamme Satu on työkykykoordinaattori sekä kuntoutuksen ja työllistymisen tuen asiantuntija.

”Valmennettavat kokevat minut yleensä helposti lähestyttäväksi ihmiseksi, ja osaltaan tästä syystä saan valmennukseen luotua avoimen ja luotettavan vuorovaikutuksen. Yritän valmennuksessa vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja antaa välineitä itsearviointiin.

Valmennuksessa käytän Icf-mallia sekä ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Lisäksi hyödynnän eri menetelmiä asiakkaan tavoitteiden laatimisessa sekä niiden toteutumisen arvioinnissa. ”

Työkyvyn tuen vaikuttavuus

Yksilöllinen tai yhteisölle räätälöity työkyvyn tuen vaikutusta voi olla vaikea todentaa etukäteen. Asiantuntijan tarjoaman työkyvyn tuen palvelun tunnistaa aina selkeistä asiakkaan tilanteeseen sidotuista tavoitteista ja suunnitelmallisuudesta.

Valtioneuvosto on laatinut laajan tutkimuskatsauksen työkyvyn tukitoimien vaikuttavuudesta. Katsauksessa on tutkittu sekä erilaisten tukitoimien suoraa vaikuttavuutta, että niiden taloudellisia vaikutuksia.

Tutkimuksessa vahvinta näyttöä löytyi elintapainterventioiden, yksilölähtöisen stressinhallinnan ja korvaavan työn mallin ja työn muokkauksen myönteisistä vaikutuksista. Kohtuullista näyttöä löytyi työuravalmennuksesta, työkykykoordinaattoritoiminnasta, ja psykososiaalisen työympäristön kehittämisestä.

Erilaisten toimenpiteiden yhdistäminen todettiin usein vaikuttavaksi.

Tutkimuskatsaus on ladattavissa tästä

Monipuolinen työelämävalmennus

Työelämävalmennus on tehokas, toimiva ja tarkasti kohdistettu tapa kehittää omaa työtä, työkykyä ja motivaatiota.  Kattavan alkukartoituksen sekä monipuolisten ja joustavien menetelmien ansiosta valmennuksessa päästään kiinni niihin teemoihin, jotka ovat oleellisia. Työelämään monipuolisesti perehtyneillä valmentajillamme on laaja osaaminen ja menetelmävalikoima, joiden avulla tavoitteisiin päästään nopeasti.

Käytettyjä menetelmiämme ovat mm:

  • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa
  • Motivoiva keskustelu
  • NLP
  • Lyhytterapia
  • Neuropsykiatrinen valmennus
  • Taidelähtöiset menetelmät

Asiantuntijamme

Taina Suuronen

Työelämävalmentaja


taina.suuronen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Lea Pulkka-Stone

Työelämävalmentaja


lea.pulkka-stone@eezy.fi
Ota yhteyttä

Satu Oljakka

Työelämävalmentaja


satu.oljakka@eezy.fi
Ota yhteyttä


Ota meihin yhteyttä!