14.6.2023 Uutiset

Henkilöstön työtyytyväisyys erinomaisella tasolla

Eezy Työllisyyspalvelut toteutti vuosittaisen henkilöstötyytyväisyystutkimuksen yhdessä työeläkeyhtiö Varman kanssa. Vastaukset kerättiin 18. – 28.4. ja kyselyyn vastasi 99 työntekijää (vastausprosentti oli 62).

Kyselyssä selvitettiin muun muassa, kuinka moni on valmis suosittelemaan Eezy Työllisyyspalveluita työnantajana, tätä kuvataan eNPS-luvulla. Asteikolla 0-10 suosittelijoina pidetään vastauksia 9 ja 10, ja vastauksia, jotka ovat alle 6, pidetään kriittisinä. Yleisenä hyvänä eNPS-lukuna pidetään yli 20 pistettä.

Yhtiömme eNPS-luku oli erinomainen: 49 pistettä. Parannusta viime vuoteen oli 3 pistettä, mikä kertoo, että henkilöstömme työtyytyväisyys on ollut jo pitkään korkealla tasolla. Muissa kyselyn vastauksissa nostettiin esiin erityisesti työn merkityksellisyys, hyvä yhteishenki ja se, että esihenkilöltä on aina saatavilla apua ja tukea.

Kolme teemaa työtyytyväisyyden taustalla

Kokonaisuutena nousee esiin kolme keskeistä teemaa, joiden takia työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla Eezy Työllisyyspalveluissa:

  1. Toimimme aina arvojemme mukaisesti. Meillä arvostetaan jokaisen osaamista ja annetaan vastuuta. Tässä on ollut erityisen ilahduttavaa se, että henkilöstön tyytyväisyys on jopa kasvanut niistä ajoista, kun olimme itsenäinen perheyhtiö Valmennuskeskus Public. Olemme kiteyttäneet, että Eezy on pörssiyhtiö, jolla on sydän. Tämä näkyy siinä, että arvomme ja toimintatapamme ovat samanlaiset kuin silloin, kun olimme perheyhtiö.
  2. Panostamme esihenkilötyöhön. Meillä kaikki esihenkilöt ja johto ovat valmentaja- ja kouluttajataustaisia. Tunnemme työn haasteet ja mietimme aina, miten asiat voidaan tehdä työntekijöiden kannalta mahdollisimman järkevästi.
  3. Satsaamme perehdytykseen ja osaamisen kehittämiseen. Vuoden aikana Eezy Työllisyyspalveluihin on tullut yli 50 uutta työntekijää ja kasvumme on ollut vahvaa. Kasvu on ollut hallittua, sillä meille on erityisen tärkeää, että saamme parhaat työntekijät ja heistä pidetään huolta. Tämä näkyy laadukkaana perehdytyksenä ja kouluttautumismahdollisuuksina.
Avoimissa vastauksissa saatu palaute ilahduttaa

Parhaiten työstä ja siitä, missä on onnistuttu työhyvinvoinnin osalta, kertovat kuitenkin avoimet vastaukset:

  • Yhteishenki on hyvä ja esihenkilöt hyvin tavoitettavissa. Esihenkilön kanssa on ollut helppo sopia asioista ja toimintatavoista. Myös muun johdon kanssa on helppo keskustella ja sopia asioista.
  • Johdon tuki on aina saatavilla ja ihmiset helposti lähestyttäviä. Työtä ja keinoja kehitetään koko ajan paremmaksi.
  • Omassa tiimissämme psykologinen turvallisuus on niin korkea, että tällaista tilannetta ei ole ollut missään työpaikassani aiemmin. Siksi jokaisen on hyvin helppo tehdä omaa työtään. Apua löytyy aina, ja kaikki haluavat kehittyä paremmiksi valmentajiksi.
  • Koskaan ei ole yksinäinen tai hylätty olo, vaikka työ itsessään on pääosin itsekseen puurtamista. Esihenkilön ja työkaverien yhteisössä voi vaikka päivittäin jakaa ajatuksia ja saada tukea, sekä myös konkreettista apua työhön. Mitään pölyistä hierarkiaa ei ole taloon pesiytynyt, ja se on hyvä. Ilmapiiri on avoin ja ystävällinen.
  • Olen ollut tyytyväinen Eezyn toimintaan. Erityisen hienona koen, että johto tukee työntekijän tavoitteita ja unelmien täyttymistä.

Antti Kasanen
Johtaja
Eezy Työllisyyspalvelut

Uutiset