5.5.2020 Uutiset

Kokemuksia verkkovalmentamisesta Varsinais-Suomessa

Turun ja Loimaan uravalmennukset siirtyivät verkkomuotoiseen valmennukseen kesken lähivalmennuksen 18.3. Turussa asiakkaat toivoivat valmennusten jatkuvan jossain muodossa ilman lähikontakteja. Tieto valmennuksen siirtymisestä otettiin hyvin vastaan ja valmennus siirrettiin yhdessä yössä verkossa tapahtuvaksi.

Onneksi monella meillä Publicin valmentajilla oli jo kokemusta verkkovalmennuksista. Monipuoliset digialustat ja -työkalut auttoivat alustojen käyttöönotossa ja tehtävien ideoinnissa. Ura- ja työnhaun verkkovalmennuksissa kaksisuuntaista vuorovaikutusta ei ole unohdettu. Ihan niin kuin lähivalmennuksessakin, myös verkossa asiakkaat pääsevät paljon ääneen. Valmentajat ovat myös aktiivisesti yhteydessä puhelimella asiakkaisiin. Ensimmäisten verkkopäivien jälkeen asiakkailta saatu kiitos vain vahvisti tunnetta, että verkkovalmennukset onnistuvat.

Ensimmäisestä Turussa järjestetystä yleisestä uravalmennuksesta työllistyi puolet. Puolella valmennukseen osallistujista alkoi työt valmennuksen aikana tai sen jälkeen. Se toi myös muille ryhmäläisille tietoa ja toivoa, että korona-epidemiasta huolimatta kaikki yritykset eivät ole sulkeneet oviaan. Osan asiakkaista työhön tutustumiset jatkuivat myös ennallaan niissä yrityksissä, joissa se oli mahdollista. Yritysvierailuja toteutetaan edelleen videoyhteyden välityksellä.

Verkkovalmentamisen hyvät puolet tulevat esiin sähköisten työnhakutaitojen vahvistumisena. Asiakkaat lähettävät esimerkiksi sähköpostin liitteenä työnhaun asiakirjoja valmentajan kommentoitavaksi. Itse valmennus tapahtuu siellä, mihin työnhaku on suuressa määrin muutenkin siirtynyt.
Osalle asiakkaista verkkovalmennus on ensimmäinen kokemus etätyöstä. Osallistumiskynnys on ollut matalampi kuin lähivalmennuksessa ja poissaoloja on ollut hyvin vähän. Asiakkaat pääsevät joustavasti hyppäämään valmennukseen aamuisin mukaan kotoaan, eräs maaseudulla asuva asiakas ilahduttikin ryhmää taustalta kuuluvalla mustarastaan laululla.

Petteri Sääskilahti

Ura- ja työnhakuvalmentaja, Turku
Valmennuskeskus Public

Uutiset