7.12.2023 Uutiset

Työ kotouttaa
– kotoutumiskoulutuksen ytimessä tulee jatkossakin olla työllistyminen

Keskustelu maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta ja koulutuksen järjestämisestä käy vilkkaana. Hiljattain Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittivät, että vastuu kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä tulisi siirtää opetus- ja kulttuuriministeriölle. Tämä tarkoittaisi, että ammatillisen koulutuksen järjestäjillä olisi vastuu kotoutumiskoulutuksista.

Erittäin hyvän ja ajankohtaisen näkökulman tähän keskusteluun toivat johtava asiantuntija Milka Kortet Palvelualojen työnantajat Palta ry:stä ja toimitusjohtaja Merru Tuliara Henkilöstöala HELA ry:stä kirjoituksellaan: ”Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hunajapurkilla käy jo kuhina – ohjausvaikutusta työllistymiseen ei saa kadottaa!” He muistuttavat, että nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön alaisen kotoutumiskoulutuksen näkökulma on aina työllistymisessä. Koulutusta tarjoavat tällä hetkellä kilpailutuksen kautta lukuisat julkiset ja yksityiset toimijat, joilla on vahvat kytkökset alueen yrityksiin sekä henkilöstöalan yrityksiin.

Vaikuttavuus ja opiskelijalähtöisyys keskeistä

Eezy Työllisyyspalveluilla on pitkä kokemus kotoutumiskoulutusten järjestämisestä, ja haluamme nostaa esille muutamia näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun.

Me näemme, että keskeistä kotoutumiskoulutuksessa on opiskelijalähtöinen vaikuttavuus. Koulutuksessa opiskelijalle laaditaan ja hänelle toteutetaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma. Tällä varmistetaan, että kotoutumiskoulutus tukee opiskelijan sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin ja auttaa saavuttamaan vaaditun kielitaitotason. Kysymmekin, miten nyt ehdotettu koulutuspolun toteutuminen yhdessä paikassa todella tukisi kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuutta eli työllistymistä ja kielitaitotason saavuttamista?

Tavoitteenamme on myös, että opiskelija sijoittuu työelämään hänelle itselleen oikeaan aikaan. Mielestämme ei ole järkevää ainoastaan toteuttaa mahdollisimman pitkää opintopolkua, kuten oppilaitosten tavoitteena saattaa toisinaan olla. Huomattava osa opiskelijoistamme sijoittuu henkilökohtaisen tavoitteen mukaiselle jatkopolulle jo kotoutumiskoulutuksen kuluessa.

Kotoutumiskoulutuksemme tavoite on vuoden 2022 opiskelusuunnitelman mukainen eli saada aikaan mahdollisimman nopeat siirtymät työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrimme jatkuvasti madaltamaan kynnystä työn vastaanottamiselle, ja työelämätaitoja kehitetään läpi koulutuksen syventäen tietämystä ja osaamista koulutuksen loppuvaiheessa. Työelämätaitoihin sisältyy muun muassa työnantajavierailuja, työssäoppimisjaksoja, työnhakuasiakirjojen laatimista ja uraohjausta sekä aktiivista työnhakua.

”Kokemuksemme mukaan juuri työllistyminen on parasta kotoutumista ja auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.”

Jatkopoluille sijoittumisen lisäksi myös kielitaito kohenee kotoutumiskoulutuksissamme: meillä 86–96 % opiskelijoista saavuttaa tavoitteena olevan kielitaitotason etenemispolun mukaan. Olisi kiinnostavaa nähdä vastaavia tuloksia oppilaitosten osalta.

Lopuksi nostamme esiin Eezy Työllisyyspalveluiden kotoutumiskoulutuksen korkean laadun. Tämä rakentuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat edellä kuvattu vaikuttavuus, erittäin korkea opiskelijatyytyväisyys sekä henkilöstön työhyvinvointi eli tyytyväiset kotoutumiskouluttajat. Tutkimme ja mittaamme kaikkia laatuun vaikuttavia osa-alueita säännöllisesti.

Otsikkomme kuvastaa monen maahanmuuttajan tavoitetta, työllistymistä. Julkisissa kotoutumiskoulutuksiin liittyvissä nostoissa on usein esitetty ratkaisuksi pitkiä oppilaitoksissa toteutettavia koulutuspolkuja. Kenen tavoite se on?

Uutiset