Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen lähtötasoarviointi (Joensuu)

Mitä saat?

Suomen kielen lähtötasoarvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet:
•kuullun ymmärtäminen
•puhuminen
•luetun ymmärtäminen
•kirjoittaminen
•yleiset kielen opiskeluedellytykset (esim. hahmotuskyky ja lyhytkestoinen muisti sekä verkko-opiskelutaidot)

Kenelle

Kohderyhmänä on muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat Joensuun seudun asiakkaat, joiden kotoutumiskoulutukseen ohjaukseen tarvitaan arviointi suomen kielen taidosta ja sen opiskeluedellytyksistä.

Ilmoittautuminen

Pohjois-Karjalan TE-toimisto ja kuntakokeilut valitsevat asiakkaat palveluun.

Milloin?

Kartoituksia järjestetään tasaisesti ympäri vuoden.

Yhteyshenkilö

Tatu Paavola

Palvelujohtaja

Kotoutumiskoulutukset

050 911 3649
tatu.paavola@eezy.fi
Ota yhteyttä