Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen lähtötasoarviointi (Satakunta)

Mitä saat?

Suomen kielen lähtötasoarvioinnissa arvioidaan seuraavat osa-alueet:
•kuullun ymmärtäminen
•puhuminen
•luetun ymmärtäminen
•kirjoittaminen
•yleiset kielen opiskeluedellytykset (esim. hahmotuskyky ja lyhytkestoinen muisti sekä verkko-opiskelutaidot)

Kenelle

Kohderyhmänä on muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat Satakunnan TE-toimiston tai Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joiden kotoutumiskoulutukseen ohjaukseen tarvitaan arviointi suomen kielen taidosta ja sen opiskeluedellytyksistä.

Ilmoittautuminen

Satakunnan TE-toimisto ja kuntakokeilu valitsevat asiakkaat palveluun.

Yhteyshenkilö

Tatu Paavola

Palvelujohtaja

Kotoutumiskoulutukset

050 911 3649
tatu.paavola@eezy.fi
Ota yhteyttä